Historic buildings

realizations

List of the most important waterproofing works on historic buildings

1991 – 2010

Spichlerz – Muzeum
Płock ul. Nowowiejskiego 13
nr rej. 658 W 18.12.1998
termin realizacji: 04.08. – 15.10.1991
wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych wraz z doszczelnieniem ścian i częściową wymianą tynków
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Płock ul. Stary Rynek 14
nr rej. 121/531/62 W 28.03.1962
termin realizacji: 15.11 – 20.12.1991
wykonanie izolacji poziomej wszystkich ścian zabytkowego obiektu
Budynek mieszkalny
Płock ul. Kwiatka 2 /Tumska7
nr rej. 619 W 15.02.1991
termin realizacji: marzec – kwiecień 1992
roboty izolacji przeciwwilgociowych oraz ogólnobudowlane
Budynek Studium Języków Obcych/ XVIII w./
Płock ul. Kościuszki 20
nr rej. 605 W 11.01.1989
termin realizacji: 04.09 – 20.12.1992
wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych części głównej obiektu, skucie tynków piwnic z wymianą na nowe renowacyjne
termin realizacji: 10.04 – 30.06.1994
drugi etap realizacji obejmujący pozostałe piwnice zabytkowego kompleksu
Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej /XVI w./
Mała Wieś, pow. płocki
nr rej. 138/548/62 W 30.03.1962
termin realizacji 02.06 – 28.07.1992
izolacje poziome przeciwwilgociowe całego obiektu
Budynki dydaktyczne oraz część muzealna L.O. im. St. Małachowskiego
Płocku
nr rej. 47/168 W 20.01.1959
termin realizacji: lipiec – sierpień 1993
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacji przeciwwilgociowej uzgodnionych ścian budynków
Dawny pałac biskupi obecnie Sąd i Prokuratura
Płock, Plac Narutowicza 4/6
nr rej. 46/164 W 8.12.1958
termin realizacji: listopad – grudzień 1994
roboty ogólnobudowlane z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym piwnic budynku
Piwnice Narodowego Banku Polskiego
o/Płock przy Pl. Obrońców Warszawy 6
nr rej. 481 W 29.01.1979
termin realizacji – grudzień 1994 rok oraz sierpień 1999 (etap II)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych piwnic, wymiana tynków na renowacyjne
Budynek mieszkalny Parafii Prawosławnej /XV w./
zbocze Tumskie
termin realizacji: 08.09 – 11.11.1993
izolacje przeciwwilgociowe
Budynek zabytkowy Szkoły Podstawowej w Lucieniu (dawny Pałac)
gm. Gostynin
nr rej. 65/273/60 W 25.11.1960
termin realizacji: 02.04 – 31.05.1995
odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych budynku
Zabytkowy Dwór w Srebrnej
k. Płocka – MZRiP – PETROCHEMIA SA
nr rej. 231/1436/75 W 22.05.1975
termin realizacji: 10.10 – 20.12.1995
wykonanie izolacji poziomych przeciwwilgociowych obiektu
Budynek mieszkalny wpisany do rejestru zabytków
Gostynin, ul. Floriańskia 14
nr rej. 91/440/62 W23.03.1962
termin realizacji: sierpień – październik 1996
wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej wraz z robotami towarzyszącymi
Dom Pod Trąbami. Gotycka kamienica z XV w.
ul. Mostowa 1
nr rej.26/21 W 27.06.1952
termin realizacji: kwiecień 1996 – sierpień 1997
remont częściowej wymiany stropów drewnianych, wymiany tynków wewnętrznych, instalacji wodnych i elektrycznych, wymiany tynków elewacji na renowacyjne firmy TUBAG, remont ceramicznego dachu i innych robót zgodnie z PT
Akademia Medyczna w Łodzi
Łódź, Al. Kościuszki 4
nr rej. A/286 z 27.12.1982 r.
termin realizacji: 25.09 – 04.12.1995
izolacja przeciwwilgociowa budynku Rektoratu
Pałac Endera, Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
nr rej. A/269 z 16.09.1980
termin realizacji: listopad 2002 – grudzień 2003
Wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku głównego w technologii SCHOMBURG. W ramach termo-renowacji odtworzenie zabytkowej elewacji budynku głównego na bazie tynków renowacyjnych firmy SCHOMBURG, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pozostałych budynków zabytkowego kompleksu, remont pomieszczeń biurowych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o
Łódź, ul. Senatorska 14/16
nr rej. A/317 z 14.03.1990r
termin realizacji: sierpień – grudzień 2003
wykonanie izolacji pionowej i poziomej w technologii SCHOMBURG piwnic dawnej Willi Kostenberga z 1903 roku, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. S. Sterlinga 26
Kościół Garnizonowy p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu
Wrocław, ul. Św. Elżbiety 1
nr rej. 25 z 23.10.1961r
termin realizacji: 03.12.2007 – 04.06.2008
prace polegały na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych oraz wymiany zmurszałych tynków wewnętrznych na renowacyjne z malowaniem pod nadzorem służb konserwatorskich
Parafia Kościoła Ewangelicko – Reformowanego
Warszawa, Al. Solidarności 76a
termin realizacji: 10.12.2007 – 02.06.2008
wykonanie izolacji poziomych i pionowych. Prace wykonywano pod nadzorem służb konserwatorskich
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
Ruszów
nr rej. A/1032
termin realizacji: 8.09 – 08.10.2009
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła wpisanego do rejestru zabytków
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Strzałkowo k/ Radomska,
nr rej. 228-I-28 z 28.03.1949 oraz 245 z 27.12.1967r.
termin realizacji: 12.10 – 09.11.2009
wykonanie izolacji pionowych i poziomych, robót murarskich, opasek wokół kościoła, instalacji wentylacji grawitacyjnej
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie
Drozdów
nr rej. A/104
termin realizacji: 06.04 – 04.05.2010
wykonanie odnowienia elewacji, remont i konserwacja strefy cokołowej, doszczelnienia, izolacje przeciwwilgociowe, opaska wokół kościoła, tynki renowacyjne