Uszczelnianie obiektów

Przed przenikaniem wody i wilgoci poprzez wykonanie, bądź odtworzenie izolacji poziomych i pionowych

Elementy budowlane pozostające w kontakcie z gruntem takie jak: piwnice, garaże podziemne, murki oporowe, tarasy, baseny, itp., powinny być chronione przed wnikaniem wilgoci z: gruntu, wód opadowych i powierzchniowych. W zależności od rodzaju obiektu, istnieje możliwość wykonania prac uszczelniających z wnętrza budynku poprzez iniekcje grawitacyjną, nisko lub wysokociśnieniową na bazie krzemianów lub żywic poliuretanowych czy akrylowych; jak i od zewnątrz budynku poprzez odkopanie fundamentów i użycie elastycznych lub sztywnych powłok izolacyjnych o gwarantowanej wodoszczelności.


Wykonywanie izolacji przeciwwodnych

Ściany, posadzki, stropy piwnic, tunele, garaże podziemne i inne wnętrz obiektu (izolacje kurtynowe)

Metoda iniekcji kurtynowej stanowi nowoczesny sposób naprawczego wykonania uszczelnień w istniejących obiektach bez konieczności ich odkopywania. ścianę lub posadzkę przewierca sie od strony wewnętrznej obiektu na zewnątrz i za pomocą specjalistycznej pompy wysokociśnieniowej tłoczy się dwu- lub trójskładnikowy żel akrylowy, który wytwarza niejako kurtynę na ścianie, posadzce od strony gruntu, trwale zapobiegając wnikaniu wody w strukturę obiektu.


Uszczelnienie konstrukcji żelbetowych

Przeciw wodzie napierającej (spoin i rys w: tunelach, kanałach, zbiornikach, piwnicach, basenach, itp.)

Do naprawy szybów i kanałow itp. stosujemy rozmaite technologie. Wysokociśnieniowe iniekcje uszczelniające na bazie żeli i żywic lub masy szpachlowe.


Naprawy i zabezpieczenie

Konstrucje betonowe i żelbetowe (zbiorniki, filary, elementy nośne konstrukcji)

Rysy w elementach betonowych mogą zagrażać bezpieczeństwu i stabilności budowli, a także nagatywnie wpływają na właściwości użytkowe obiektu. Wilgoć i szkodliwe gazy z atmosfery przenikając poprzez rysy w strukturę betonu do zbrojenia włącznie doprowadzają do szkód wynikających z korozji. Iniekcja materiałami przenoszącymi napreżenia lub rozciagliwymi trawale wypełnia i tym samym uszczelnia zarysowania.


Uszczelnienia i zabezpieczanie przeciwchemiczne

Zbiorniki, spichlerze, baseny, balkony, szyby windowe, garaże podziemne i inne.


Inne

Przeglądy techniczne, opracowania projektowe, ekspertyzy i inne

Nasza firma wykonuje tego typu prace głównie w Warszawie, Łodzi i Płocku.